KARDELEN KOLEJİ
Sitenin sağında bir giydirme reklam
NEMS

Nevşehir belediye meclisinin ocak ayı kararları açıklandı

BELEDİYELER 14.01.2023 - 13:19, Güncelleme: 14.01.2023 - 13:45
 

Nevşehir belediye meclisinin ocak ayı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucuna göre; Tuğran Paslanmaz, Hamza Köybaşı, Ahmet Dolaşmaz , Özer Hasan Duru bir yıllığına Denetim Komisyonu Üyesi seçildi.
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Belediyemiz Zabıta veya İtfaiye’ de fiilen çalışan Müdür ve Personeline maktuen ödenen fazla mesainin aylık brüt: 955,00 TL olarak ödenmesine ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmasına oybirliğiyle  karar verildi.  Belediye Başkanı tarafından Birim Müdürlüğü ve Üstü Yönetici kadrolarına yapılan atamalar hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince Belediye Meclisi üyelerine bilgi verilmiştir.  5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan kadrolar için Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak , üç(3) adet Mimar, bir(1) adet Peyzaj Mimarı, dokuz(9) adet Mühendis, bir(1) adet Arkeolog, bir(1) adet Sosyolog, beş(5) adet Eğitmen(Lisans), bir(1) adet Eğitmen(Lise), on(10) adet Tekniker, yedi(7) adet Teknisyen, bir(1) adet Avukat ve bir(1) adet Hemşire personel olmak üzere 2023 yılı için toplamda 40(kırk) adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu Maddesinin 3 üncü fıkrası gereği , kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel  olarak çalışacak, boş kadrolar için; Mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları konulu genelgede geçen ek ödemelerin ödenmesine, 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutarının ödenmesine, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 11. Bölge Müdür Yardımcılığı (Tesis), Tesis ve Kontrol Müdürlüğü 23.09.2022 tarih ve 1438962 sayılı yazı ile yatırım programında 14D030740 proje numarası ile yer alan 154 kV Nevşehir-Derinkuyu EİH’na ait Nevşehir İli Merkez İlçe sınırları içerisinde kalan alanda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı 29.11.2022 tarih ve 26757 sayılı yazı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kurumlarına tahsisli İlimiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 3229 ada, 3 nolu parsel ve bulunduğu bölgede Resmi Kurum Alanı olarak imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.  Raşitbey Mahallesi 3051 ada 1 parsel ve 3052 ada 1 parselin bulunduğu bölgede şehrimizin ihtiyacı olan  Millet Bahçesi yapılacağı için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasına ait İlimiz Raşitbey Mahallesi 3051 ada 1 parsel ve 3052 ada 1 parsel ile Belediyemize ait İlimiz Sulusaray Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, 207 ada 544 parseldeki hissenin tam, hisseli veya ipkalı olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince takasının yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/p maddesi ve 74. Maddesi gereğince Libya’nın Gıryan kenti ile Kardeş Kent İlişkisi kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereği, İller Bankası Anonim Şirketi tarafından PMT ve Asfalt Kaplama Yapım İşi 5 nolu hakediş finansmanı için şartlı bağış yardımının alınmasına oy birliğiyle karar verildi.  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerinin verdiği yetki ve imtiyazlarının kullanılmasına yönelik aynı maddenin (b) bendi gereğince Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanmakta olan Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde ekte sunulmuş değişikliklerin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son fıkrası gereğince Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz yararlananlar için kişi başı tam ücret bedelinin %50’ si kadar ücret ödenmesi doğrultusunda hazırlanan Gelir Desteği Yönergesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) ve 59. Maddesinin (e) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. ve 97. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ekteki 2023 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.
NEVŞEHİR(MHA) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucuna göre; Tuğran Paslanmaz, Hamza Köybaşı, Ahmet Dolaşmaz , Özer Hasan Duru bir yıllığına Denetim Komisyonu Üyesi seçildi.

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Belediyemiz Zabıta veya İtfaiye’ de fiilen çalışan Müdür ve Personeline maktuen ödenen fazla mesainin aylık brüt: 955,00 TL olarak ödenmesine ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmasına oybirliğiyle  karar verildi. 

Belediye Başkanı tarafından Birim Müdürlüğü ve Üstü Yönetici kadrolarına yapılan atamalar hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince Belediye Meclisi üyelerine bilgi verilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan kadrolar için Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak , üç(3) adet Mimar, bir(1) adet Peyzaj Mimarı, dokuz(9) adet Mühendis, bir(1) adet Arkeolog, bir(1) adet Sosyolog, beş(5) adet Eğitmen(Lisans), bir(1) adet Eğitmen(Lise), on(10) adet Tekniker, yedi(7) adet Teknisyen, bir(1) adet Avukat ve bir(1) adet Hemşire personel olmak üzere 2023 yılı için toplamda 40(kırk) adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu Maddesinin 3 üncü fıkrası gereği , kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel  olarak çalışacak, boş kadrolar için; Mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları konulu genelgede geçen ek ödemelerin ödenmesine, 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutarının ödenmesine, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 11. Bölge Müdür Yardımcılığı (Tesis), Tesis ve Kontrol Müdürlüğü 23.09.2022 tarih ve 1438962 sayılı yazı ile yatırım programında 14D030740 proje numarası ile yer alan 154 kV Nevşehir-Derinkuyu EİH’na ait Nevşehir İli Merkez İlçe sınırları içerisinde kalan alanda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı 29.11.2022 tarih ve 26757 sayılı yazı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kurumlarına tahsisli İlimiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 3229 ada, 3 nolu parsel ve bulunduğu bölgede Resmi Kurum Alanı olarak imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi. 

Raşitbey Mahallesi 3051 ada 1 parsel ve 3052 ada 1 parselin bulunduğu bölgede şehrimizin ihtiyacı olan  Millet Bahçesi yapılacağı için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasına ait İlimiz Raşitbey Mahallesi 3051 ada 1 parsel ve 3052 ada 1 parsel ile Belediyemize ait İlimiz Sulusaray Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, 207 ada 544 parseldeki hissenin tam, hisseli veya ipkalı olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince takasının yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi. 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/p maddesi ve 74. Maddesi gereğince Libya’nın Gıryan kenti ile Kardeş Kent İlişkisi kurulmasına oy birliğiyle karar verildi. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereği, İller Bankası Anonim Şirketi tarafından PMT ve Asfalt Kaplama Yapım İşi 5 nolu hakediş finansmanı için şartlı bağış yardımının alınmasına oy birliğiyle karar verildi. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerinin verdiği yetki ve imtiyazlarının kullanılmasına yönelik aynı maddenin (b) bendi gereğince Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanmakta olan Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde ekte sunulmuş değişikliklerin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son fıkrası gereğince Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz yararlananlar için kişi başı tam ücret bedelinin %50’ si kadar ücret ödenmesi doğrultusunda hazırlanan Gelir Desteği Yönergesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) ve 59. Maddesinin (e) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. ve 97. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ekteki 2023 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve lalehaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.